Eerste stappen digitaliseren bladmuziek

De eerste stappen in het project Digitaliseren Bladmuziekcollectie SOM zijn gezet! Een eerste set met 20.000 cataloguskaartjes is naar Ingressus gestuurd, die deze overtypt en in een bestand zet, dat vervolgens in de catalogus wordt ingelezen. Hiermee zijn ook deze titels via de catalogus te vinden. Uit deze catalogus worden vervolgens selecties gemaakt van materiaal dat naar Picturae wordt gestuurd. Picturae is het bedrijf dat voor ons het digitaliseren verzorgt. Met hen zijn inmiddels afspraken gemaakt over hoe het proces van werkvoorbereiden en digitaliseren gaat verlopen. Daarnaast is het eerste ontwerp voor de nieuwe website opgesteld.

 

De publiciteit in de Gooi- en Eemlander en in de Eembode (lees hier meer) heeft de collectie weer duidelijk onder de aandacht gebracht, wat ook blijkt uit toenemende reacties op de site Muziekschatten.

 

 

 

 

 

 

Deel dit artikel